• Πρόσφατες Δημοσιευσεις

      Τι είναι νέο?

    • Σχολια

      What They says?

Δηλώσεις συγκομιδής περιόδου 2013/2014» σε υπαλλήλους

Από το Γραφείο Αμπελουργίας του Τμήματος Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας ανακοινώνεται ότι,  σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 5509/123907/11-10-2013 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, οι κάτοχοι
αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική  παραγωγή τους προορίζεται για οινοποίηση υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικάμέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της εκμετάλλευσής μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.
Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που υποβάλλουν.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:
α) οι παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρ. αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους δεν διατίθεται στο εμπόριο και
β) οι αμπελουργοί – οινοποιοί οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους και καταθέτουν δηλώσεις παραγωγής.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ) υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.
Οι υπόχρεοι για τη δήλωση συγκομιδής που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω, αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό κλπ).για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.
Για τη συμπλήρωση της δήλωσης συγκομιδής μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ διευκρινίζονται τα παρακάτω:
Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) και στη στήλη Ψηφιακές Υπηρεσίες, εμφανίζεται η επιλογή «Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων». Στη συνέχεια εφόσον ο παραγωγός δεν έχει ήδη λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, απαιτείται νέα εγγραφή για πρόσβαση στο σύστημα των εφαρμογών.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στη Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (τηλ. 2385350544, κ. Γκέσου Φανή)
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΤΙΝΗΣ

About Αμυνταιο news

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Leave a ReplyTop