• Πρόσφατες Δημοσιευσεις

      Τι είναι νέο?

    • Σχολια

      What They says?

Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 29 Οκτωβρίου
2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2014.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Δήμου
Αμυνταίου έτους 2014.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα».
4. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών
ή πρόσκαιρων αναγκών (δίμηνα).
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για «Μίσθωση μηχανημάτων και
φορτηγών για αγροτική οδοποιία»
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για «Αντισταθμιστικά οφέλη από τη
ΔΕΗ»
7. ΄Εγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Νυρεμβέργη.
8. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και τις
εξαιρέσιμες μέρες των υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου (άρθρο 36 του Ν.
3584/07).
9. ΄Εγκριση της με αριθμό 54/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά
την «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πιστώσεων».
10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης
Τ.Κ. Φιλώτα».
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Παραχώρηση Πυροσβεστικού
οχήματος στον Δήμο Αμυνταίου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
12. Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος.
13. ΄Εγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εργασιών του
έργου «Α΄ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου».
14. ΄Εγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επισκευές
κτιρίων Δημοτικού Σχολείου Φιλώτα»
15. ΄Εγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ».
1
16. ΄Εγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Εσωτερικό
δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Φιλώτα», προϋπολογισμού 1.000.000,00€
17. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Βελτίωση οδικού
δικτύου Αμυνταίου-Σωτήρα-Νέου Κόμβου» προϋπολογισμού 132.000,00€.
18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση παραλιμνίου
χώρου ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα» προϋπολογισμού 172.000,00€.
19. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος λόγω
επικαιροποίησης απόφασης ένταξης του έργου «Κατασκευή δημοτικού
περιμετρικού δρόμου σχεδίου πόλεως Αμυνταίου», για ένταξη του
υποέργου: «Εργασίες Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας Δημοτικού
Περιμετρικού δρόμου σχεδίου πόλεως Αμυνταίου».
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Φωλίνα Βασιλείου σπουδαστή
ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου.
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του « ΚΑΦΕ
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ της Τ.Κ. Φιλώτα
22. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα και στον
Συνοικισμό Σωτήρα της Δ.Ε. Αμυνταίου.
23. ΄Εγκριση της με αριθμό 17/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά τον Κανονισμό ύδρευσης.
24. ΄Εγκριση της με αριθμό 214/2013 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
που αφορά την υλοποίηση του Γ΄ Τριμήνου 2013.
25. Τροποποίηση προϋπολογισμού , διάθεση και ψήφιση πιστώσεων .
26. Συζήτηση για θέματα που αφορούν την τοπική κοινότητα Νυμφαίου .
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λιάσης Ιωάννης

About Αμυνταιο news

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Leave a ReplyTop