• Πρόσφατες Δημοσιευσεις

      Τι είναι νέο?

    • Σχολια

      What They says?

Συγκεντρώσεις εσπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10 στην Φλώρινα

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται η μέση τιμή και ο αριθμός των υπερβάσεων του ορίου της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη μέση ημερήσια συγκέντρωση εσπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10 στην Φλώρινα για τα έτη 2010 - 2013.ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2010
2011
2012
1/1-11/12/2013
Μέση Τιμή (μg/m3)
49
46
45
32
Αρ. Υπερβάσεων (>50μg/m3)
153
113
93
46

About Αμυνταιο news

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Leave a ReplyTop