• Πρόσφατες Δημοσιευσεις

      Τι είναι νέο?

    • Σχολια

      What They says?

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 10.000 Εξτρα 200 ευρώ για ένα χρόνο

Ειδικό επίδομα για τους μακροχρόνια ανέργους θεσπίζει η κυβέρνηση, που θα χορηγείται από την 1η Ιανουαρίου 2014 ύστερα από απόφαση του υπουργού Εργασίας και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών.
Το ύψος του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200 ευρώ το μήνα και θα καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι παραμένουν άνεργοι με ανώτερο χρονικό διάστημα τους 12 μήνες.
Δικαιούχοι είναι μακροχρόνια άνεργοι, από 20 μέχρι 66 ετών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 10.000 ευρώ. Για τον υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ανέργου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή -με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης- του προηγούμενου οικονομικού έτους από την άσκηση του δικαιώματος.
Για ενήλικους άγαμους ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το ατομικό. Το επίδομα μακροχρονίως ανέργου, το επίδομα ανεργίας, ασθενείας και μητρότητας δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.
Το όριο των 10.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας. Δικαιούχοι μπορούν να είναι και περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Το δικαίωμα
Διευκρινίζεται πως μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται όσοι έχουν συμπληρώσει χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί 12μηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής 12μηνης επιδότησης. Η αίτηση πρέπει να γίνει μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης στην υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ανέργου ή της τελευταίας επιδότησής του.
Η πληρωμή του επιδόματος διακόπτεται αν ο δικαιούχος αναλάβει μισθωτή ή μη δραστηριότητα, αν δεν αποδεχθεί προτεινόμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας συναφή με τα τυπικά προσόντα και τις δεξιότητές του, αν απολέσει την ιδιότητα του ανέργου για οποιονδήποτε λόγο, αν δεν εμφανισθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ κατά τον τρίτο μήνα ελέγχου επί δύο συνεχόμενα τρίμηνα ή αν συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας.
«Αυτό το ειδικό επίδομα εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των ανέργων, με το συνδυασμό εισοδηματικών ενισχύσεων και καινοτόμων ενεργητικών προγραμμάτων επανένταξης στην απασχόληση», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης.

About Αμυνταιο news

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Leave a ReplyTop