• Πρόσφατες Δημοσιευσεις

   Τι είναι νέο?

  • Σχολια

   What They says?

Τελευταία εβδομάδα για 777 προσλήψεις σε δήμους και Δημόσιο

Λήγουν την ερχόμενη εβδομάδα οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για 777 θέσεις σε δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις και Δημόσιο. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε δήμους, κοινωφελείς επιχειρήσεις δήμων, σε συνδέσμους ΟΤΑ, στα ΕΛΤΑ, στη ΔΕΗ και αλλού.
 • ΔΕΔΔΗ Ε Α.Ε. (Περιοχή Κοζάνης) : Πρόσληψη 6 ατόμων
1 ΤΕ Τεχνολόγοι Ηλεκτρολόγοι –Μηχανικοί
2 ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς (Υπάλληλοι Γραφείου)
1 ΔΕ Σχεδιαστές μέσω συστημάτων Η/Υ
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ, Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 – ΚΟΖΑΝΗ έως και 13.12.2013.
 • ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Περιοχή Βέροιας) : Πρόσληψη 5 ατόμων
2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, Ελ. Βενιζέλου 87, Τ.Κ. 59 100 – ΒΕΡΟΙΑ έως και 16.12.2013.
 • ΔΕΗ Α.Ε. (ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα) : Πρόσληψη 20 ατόμων
20 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ/ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ Τ.Θ 139, Τ.Κ 53200 – ΑΜΥΝΤΑΙΟ, έως και 13.12.2013.
 • ΔΕΗ Α.Ε. (ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου) : Πρόσληψη 29 ατόμων
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες
15 ΔΕ Μηχανοτεχνίτης
6 ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων
1 ΔΕ Τεχνίτες Εργαλειομηχανών (Τορναδόροι)
2 ΔΕ Τεχνίτες Συγκολλητές
1 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού)
1 ΔΕ Οικοδόμοι Μονίμων Συνεργείων Συντήρησης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ. 1350, Τ.Κ. 50100 – ΚΟΖΑΝΗ έως και 16.12.2013.
 • ΔΕΗ Α.Ε. (ΑΗΣ Καρδιάς) : Πρόσληψη 35 ατόμων
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοματισμών & Οργάνων
25 ΔΕ Μηχανοτεχνίτης
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών – Υποσταθμών
1 ΔΕ Χειριστής Κατεργασίας Ύδατος
5 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ/ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 14 χιλ. Κοζάνης Πτολ/δας Τ.Θ. 17 Τ.Κ. 50200-ΠΤΟΛ.ΔΑ έως τις 14.12.2013.
 • ΔΕΗ Α.Ε. (Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας Ν. Κοζάνης) : Πρόσληψη 352 ατόμων
70 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
15 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
12 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
10 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
18 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών)
9 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
72 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
20 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμο (Ηλεκτροτεχνίτες)
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί)
6 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)
25 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
20 ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
12 ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων
2 ΔΕ Οδηγοί Γεωργικών Ελκυστήρων
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)
1 ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Έργων Σάρωθρο (Σκούπα)
2 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
2 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
2 ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
3 ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
15 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)
30 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους Δημήτριο Μπαλτζή τηλ. 24630-52284 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630-52228 έως και 18.12.2013.
 • ΔΕΗ Α.Ε. (Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας Ν. Φλώρινας) : Πρόσληψη 66 ατόμων
9 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
5 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
5 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
4 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών)
2 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
7 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
4 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
6 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
4 ΔΕ. Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους Δημήτριο Μπαλτζή τηλ. 24630/52284 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630-52228 έως και 18.12.2013.

About Αμυνταιο news

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Leave a ReplyTop