• Πρόσφατες Δημοσιευσεις

   Τι είναι νέο?

  • Σχολια

   What They says?

ΚΑΜΠΑΝΕΣ» ΕΠΕΣΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Λ.Κ.Δ.Μ. - Δ.Ε.Η. Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επανερχόμαστε και πάλι εξαντλώντας τα όρια της υπομονής μας στο αίτημα μας για πάταξη κάθε αδικίας και αυθαιρεσίας όπως και κάθε κατάχρηση εξουσίας από Διευθυντικά στελέχη, ή κάθε Προϊστάμενης Αρχής του Λ.Κ.Δ.Μ. και όλης της ιεραρχίας της Δ.Ε.Η.
Επειδή κάποιοι νομίζουν ότι μπορούμε να ξεχάσουμε, ερωτούμε τον Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, ο οποίος αμείβεται υπηρετώντας τον Κανονισμό της Δ.Ε.Η. για όλο το προσωπικό (π.χ. Μηχανικών, Υπομηχανικών, Εργοδηγών, «κατώτερο» προσωπικό):
 1. Πως γίνετε και τιμωρείται «κατώτερο» προσωπικό της Επιχείρησης για χρήση πλαστών αιμοδοτικών αδειών και να μη γίνεται το ίδιο για την Προϊστάμενη Αρχή που ενέκρινε την άδεια;
Μήπως για να καλύψουμε κάποιους και παράλληλα να εκδικηθούμε άλλους για τη Συνδικαλιστική τους δράση;
 1. Πως μπορεί να «ξεχειλίζει» η Υποκρισία Εμπλεκόμενων Συνδικαλιστικών Στελεχών που καλύπτουν αυτήν την αδικία όταν οι εργαζόμενοι που τιμωρήθηκαν και οι Προϊστάμενοι που τους τιμώρησαν ξέρουν ότι για την πλαστότητά της δεν γνώριζαν οι εργαζόμενοι αλλά αυτοί που τους την χορήγησαν;
 2. Πότε θα αναλάβουν Παλικαρίσια τις ευθύνες που τους αναλογούν;
Και επειδή κάποιοι, παίζοντας με την υπομονή μας νομίζουν πως θα ξεχάσουμε, τους προειδοποιούμε πως θα ανοίξει «όλος» ο φάκελος, τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας.
Και για να μην ξεχνιόμαστε,
κύριε Δαμάσκο αναμένουμε την εκτέλεση του καθήκοντος σας για το οποίο και πληρώνεστε από την Υπηρεσία.
Όντως καθίσταστε «αυτουργός» απέναντι σε κάθε αρχή και επειδή σε λίγο καιρό θα γελάσει κάθε πικραμένος, θα ανοίξουμε τον φάκελο Συνδικαλιστικών αδειών της τελευταίας δεκαετίας για να δούμε τους μεγαλοσχήμονες Συνδικαλιστές πως διαπλέκονται και συναλλάσουν με Διευθυντικά στελέχη καλύπτοντας ο ένας με το αζημίωτο, τις αυθαιρεσίες του άλλου.
Κύριε Δαμάσκο μας ακούτε;

Υστερόγραφο:
Κύριε Δαμάσκο, προσπαθείτε με πλάγιους και παράνομους τρόπους να εισάγετε την πρόσληψη χειριστών στη Δ.Ε.Η. χωρίς προσόντα(π.χ. Βοηθούς - Ηλεκτροκίνητους χειριστές στα μηχανήματα πάγιου εξοπλισμού).
Μην το τολμήσετε, θα μας έχετε απέναντι και φυσικά δεν θα το επιτρέψουμε, το γνωρίζετε αυτό.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Λ.Κ.Δ.Μ. - Δ.Ε.Η.  Α.Ε.
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 27, 50200 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, Τ.Θ.212
TΗΛ/FAΧ: 2463080155
Αριθμ. Εγκρ. Πρωτοδ. Κοζάνης
10788Β/13-08-2009

About Αμυνταιο news

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Leave a ReplyTop